Logofolio v1.2020

Ngày đăng: 21/10/2020
Logo không chỉ là để người dùng dễ nhận ra thương hiệu mà với một số công ty, họ còn truyền tải vào đó các thông điệp ẩn ý của mình, một thiết kế biến các đường cong, màu sắc và hình dáng trở thành lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa của họ với khách hàng và công chúng.

thanks for watching

Share on: