Iplus Architecture

Ngày đăng: 09/03/2020
Iplus Architecture hay I + Architecture hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng kiến ​​trúc, tư vấn chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình nội thất.

Từ phương châm của thương hiệu: sáng tạo không ngừng để mang đến một không gian kiến ​​trúc đột phá, thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng với các tính năng trực quan và thân thiện với người dùng, sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một hệ thống nhận diện mang đầy tinh thần thương hiệu với sự công nhận đơn giản và hiện đại trong hình ảnh và kiểu chữ, nhưng vẫn đảm bảo ấn tượng thị giác.

Để làm nổi bật tinh thần và sức mạnh của Iplus Architecture, chúng tôi đã chọn một phần của khối xây dựng được sắp xếp hợp lý để tạo ra một liên kết mạnh mẽ giữa Iplus và lĩnh vực kinh doanh của họ. Khối này cũng có sự hiện diện rõ ràng của tên thương hiệu thông qua việc tích hợp chữ I và dấu + + vào hình dạng. Sự công nhận kiểu chữ một phần ưu tiên cho sự hiện đại, vững chắc nhưng luôn tồn tại những bước đột phá, sáng tạo thông qua một số dòng phá hủy.

Design by Hòa Phạm

thanks for watching

Share on: