Định hướng sáng tạo

Với mong muốn tạo nên những sản phẩm thiết kế phù hợp với khách hàng, chúng tôi đã soạn sẵn các câu hỏi để thu thập thêm thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế sáng tạo.
Các nội dung thông tin được khai thác giúp đội ngũ sáng tạo hiểu rõ hơn những mong muốn từ quý khách hàng.
( * Thông tin bắc buộc)


Tên doanh nghiệp / Tổ chức *

Giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp / Tổ chức

Lĩnh vực kinh doanh *

Chiến lược hoạt động *

Thị trường mục tiêu*

Phong cách thiết kế bạn thích

Hạng mục thiết kế *

Thông tin người liên hệ *